Voorwaarden Janssen Kerres Klantenpas

De  Janssen Kerres klantenpas is bestemd voor particuliere en/of kleinzakelijke klanten. Janssen Kerres behoudt zich te allen tijde het recht voor om uw aanvraag voor een Janssen Kerres klantenpas zonder opgaaf van reden niet te honoreren. Op de Janssen Kerres klantenpas zijn de standaard BOVAG leveringsvoorwaarden Particulier van toepassing. Prijswijzigingen voorbehouden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Janssen Kerres behoudt zich het recht voor tussentijds de inhoud evenals de voorwaarden zonder kennisgeving vooraf aan te passen.

Aanvragen
U kunt de Janssen Kerres klantenpas aanvragen bij elke Janssen Kerres vestiging.

Onze vestigingen

Looptijd

De ingangsdatum wordt door Janssen Kerres na overleg met u bepaald. De looptijd van de Janssen Kerres klantenpas bedraagt één jaar vanaf de gekozen ingangsdatum.

Levering van de pas

Uw gepersonaliseerde Janssen Kerres klantenpas wordt binnen vier weken na de officiële aanvraagdatum per post bezorgd op het door u opgegeven Nederlandse adres, zoals dat ook bekend is bij Janssen Kerres en zoals vermeld staat op het kentekenbewijs.

Geldigheid

De Janssen Kerres klantenpas is alleen geldig bij de vestigingen van Janssen Kerres. Uw Janssen Kerres klantenpas is altijd kenteken- en persoonsgebonden en kan dus niet gebruikt worden door derden en/of voor een ander voertuig. De pas is niet overdraagbaar. Daarnaast kan alleen van het dienstenpakket van de Janssen Kerres klantenpas gebruik worden gemaakt als uw auto conform fabrieksvoorwaarden onderhouden wordt bij één van de Janssen Kerres autobedrijven.

Indien overmatig gebruik wordt gemaakt van de bij Janssen Kerres klantenpas inbegrepen diensten die verband houden met onderhoud en/of reparatie kan Janssen Kerres de kosten van deze diensten in rekening brengen.

Betaling

De betaling voor de klantenpas kunt u contant of per pin voldoen bij Janssen Kerres.

Beëindiging

De Janssen Kerres klantenpas is altijd voorzien van een einddatum en loopt automatisch af. Ruim voor deze einddatum ontvangt u bericht per e-mail over het aflopen dan wel opnieuw aanvragen van de klantenpas. Bij vroegtijdige beëindiging ontvangt u geen geld terug.

Verloren of gestolen

Mocht u de Janssen Kerres klantenpas verliezen of mocht deze gestolen worden, dan kunt u bij Janssen Kerres een nieuw exemplaar aanvragen voor de nog resterende looptijd. De administratiekosten voor het toesturen van een nieuwe kaart bedragen € 7,50. De Janssen Kerres klantenpas is kenteken- en persoonsgebonden en daarom niet te gebruiken door derden.

INBEGREPEN DIENSTEN VAN DE JANSSEN KERRES KLANTENPAS:

APK-controle

Tijdens de geldigheidsperiode van uw Janssen Kerres klantenpas is één APK-controle inbegrepen. De APK-controle is inclusief viergas- of roetmeting en afmeldkosten. Van de gratis APK-controle kan maximaal 1 x per kalenderjaar gebruik gemaakt worden.

Lampen vervangen

Dit omvat: controle en vervangen van defecte verlichting aan de buitenzijde van de auto. Xenon, LED en interieurverlichting zijn uitgesloten. Het betreft alleen vervangen van defecte lampen; preventief vervangen is uitgesloten. Bij vervanging wordt gebruikgemaakt van standaardlampen. Het verhelpen van overige defecten aan de verlichting van uw auto zijn niet gedekt.

Batterij afstandsbediening sleutel

Vervangen van de batterij van de deur sleutel horende bij de betreffende auto. Op basis van maximaal 1 x per jaar per sleutel.

Bandenreparatie

Bandenreparatie omvat het herstellen, indien technisch mogelijk, van een tubeless band door middel van plugreparatie van buitenaf. Alle andere reparatiemethoden vallen niet onder Janssen Kerres klantenpas. Bandenreparatie geldt uitsluitend voor banden behorend bij het voertuig. Een reparatie d.m.v. een reparatieplug zal en kan alleen worden uitgevoerd indien dat mogelijk is. Bij twijfel zal een alternatieve reparatie worden voorgesteld. De kosten van banden, het vervangen van banden en ventielen, het balanceren van wielen en het uitlijnen van de wielen dan wel het gehele voertuig zijn niet inbegrepen.

Vloeistoffen bijvullen

Dit omvat: bijvullen van motorolie, koelvloeistof, remvloeistof en ruitensproeiervloeistof. Het bijvullen betreft alleen het op peil brengen van de genoemde vloeistoffen. Indien tijdens onderhoud volgens het onderhoudsschema vloeistoffen vervangen of bijgevuld dienen te worden, dan is dit niet gedekt. Dit is evenmin van toepassing als een laag vloeistofniveau het gevolg is van een technisch defect.

Voorruit(ster)reparatie

Voorruitbeschadigingen als gevolg van steenslag ter grootte van een twee-euromuntstuk worden gratis gerepareerd ongeacht of de schade wordt gedekt door de autoverzekering op voorwaarde dat u een geldige groene kaart kunt overleggen, ook indien uw auto niet voor glas is verzekerd. Indien u uw auto heeft verzekerd volgens de WA beperkt- of volledige cascodekking, dan zal Janssen Kerres de voorruit(ster)reparatie claimen bij de verzekeringsmaatschappij. Het op de van kracht zijnde autoverzekering van toepassing zijnde eigen risico wordt niet vergoed.

10% korting op accessoires

Op alle accessoires ontvangt u 10% korting op de consumentenadviesprijs inclusief btw en montage.

Winter/Zomercheck (Seizoens controles)

De Winter/Zomercheck, t.w.v. € 14,95,  kan alleen plaatsvinden in het betreffende seizoen. Tijdens de checks vindt controle op alle essentiële punten die van belang zijn in het betreffende seizoen. Voor beide checks geldt dat deze maximaal 1 x per kalenderjaar worden uitgevoerd.