Privacyverklaring

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING JANSSEN KERRES AUTOMOTIVE B.V.

Dit is de Privacyverklaring van Janssen Kerres Automotive B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen  (hierna ook: “Janssen Kerres”, “ons” of “wij”). Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in Janssen Kerres. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze verklaring laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u gebruik maakt van onze diensten of onze website bezoekt. Ook leggen wij uit waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee onze dienstverlening en uw gebruikservaring verbeteren. De medewerkers van Janssen Kerres zijn bovendien gehouden aan Privacygedragsregels.

Wij doen dit vanuit onze Privacymissie:

“De kernwaarden vertrouwen en respect zijn de basis van de bedrijfsmissie van Janssen Kerres. Wij gaan integer, transparant en zorgvuldig om met de aan ons in bewaring gegeven persoonsgegevens van onze – potentiële – klanten, leveranciers en medewerkers. De privacywetgeving is hierin leidend.”

WEBSITE JANSSEN KERRES
De website www.janssenkerres.nl en de daaraan gekoppelde informatievoorzieningen worden u ter beschikking gesteld door Janssen Kerres Automotive B.V.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming waarin de bescherming van uw persoonsgegevens wordt geregeld hebben wij de volgende privacyverklaring opgesteld voor Janssen Kerres Automotive B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen.

Janssen Kerres Automotive B.V en onze medewerkers, mediabureaus, leveranciers, contractanten en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en veilig te stellen.  Janssen Kerres stelt zich ten doel om uiterst zorgvuldig om te gaan met uw gegevens en draagt zorg voor de best mogelijke bescherming van de privacy van alle bezoekers van de website en haar (potentiële) klanten.

Janssen Kerres Automotive B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en (potentiële) klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om alle sales en after sales gerelateerde aspecten en zaken rondom o.a. uw aanvraag, informatievoorziening of auto zo snel en eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform wetgeving.

De door de (potentiële) klant in verband met de actie aan Janssen Kerres Automotive B.V. verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een intern gegevens/klantenbestand. Op dit gegevens/klantenbestand van Janssen Kerres Automotive B.V. is de (AVG) Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De (potentiële) klant geeft aan Janssen Kerres Automotive B.V. toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de actie. Tevens geeft de (potentiële) klant toestemming aan één van de vertegenwoordigde automerken, de aan haar gelieerde bedrijven en haar dealernetwerk om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken en de deelnemer de informatie toe te zenden over hun producten en/of diensten. De (potentiële) klant garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Inleiding

Janssen Kerres verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van verkoop, koop, taxatie, financiering, verzekering en reparatie van personenauto’s en bedrijfsauto’s, maar ook om onze producten te promoten en potentiële klanten te benaderen.

De relatie die Janssen Kerres met u heeft, kan verschillend zijn. Wij beschikken over uw persoonsgegevens, omdat u klant bij ons bent, doordat u een auto kocht, verkocht, least of reparaties laat uitvoeren. Ook kunt u een potentiële klant van ons zijn en heeft u ons wellicht niet zelf uw persoonsgegevens verstrekt, maar hebben wij deze ontvangen van een importeur, waar u uw interesse heeft kenbaar gemaakt voor één van onze merken en uw gegevens achtergelaten1. Of u heeft een offerte aangevraagd. Janssen Kerres helpt u eventueel ook bij het verkrijgen bij derde-partijen van financiering en / of verzekering van uw auto.

Ook als u een vertegenwoordiger van een onderneming bent, hebben wij persoonsgegevens van u. Uw gegevens kunnen wij van uw hebben gekregen tijdens een bezoek aan een show of vestiging, of u heeft ze achtergelaten bij bezoek aan onze website. Om onze nieuwsbrief/CareMail te kunnen ontvangen heeft u ons wellicht persoonsgegevens verstrekt.

Janssen Kerres Automotive B.V. gebruikt de verzamelde persoonsgegevens om haar klanten sales en after sales diensten te verlenen. Tevens kunnen wij uw gegevens gebruiken om u te informeren over de ontwikkelingen van Janssen Kerres, auto-, bedrijfsgerelateerde en commerciële onderwerpen, aanbiedingen en acties. Als u deze informatie niet langer op prijst stelt, kunt u ons dat laten weten.

Janssen Kerres Automotive B.V. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij de uitvoer van producten en diensten van en door Janssen Kerres Automotive B.V. Janssen Kerres Automotive B.V., haar werknemers, mediabureaus, leveranciers, contractanten en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en veilig te stellen.

Persoonsgegevens
Dit zijn de persoonsgegevens die we van u kunnen verwerken, afhankelijk van de relatie die Janssen Kerres met u onderhoudt:

 • contactgegevens (NAWTE)
 • geboortedatum en -plaats
 • geslacht
 • rijbewijsnummer
 • inloginformatie Mijn Janssen Kerres
 • Informatie over uw auto, technisch, financieel, commercieel, APK, km-stand en kenteken
 • gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, Internetbrowser en apparaat type
 • inhoud van communicatie
 • bedrijf en functie ingeval van zakelijke klant
 • IBAN
 • betaalgegevens
 • wachtwoord

Doelen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats ten behoeve van de volgende specifieke doelen:

 • aanvragen en uitbrengen offerte
 • uitvoeren taxatie
 • uitvoeren van overeenkomsten en opdrachten, zoals aankoop, verkoop, reparatie, lease en verhuur van auto’s
 • maken van een proefrit
 • gebruik van een leenauto
 • bemiddelen t.b.v. financiering / verzekering
 • onderhouden contact
 • verrichten administratieve en financiële handelingen
 • nakomen wettelijke verplichtingen
 • toekennen en beheren van uw account
 • zo efficiënt mogelijk maken en verbeteren van onze dienstverlening (technisch)
 • de beveiliging van onze website, onze producten en dienstverlening en het tegengaan van fraude en misbruik daarvan
 • ter verbetering van onze website
 • (direct) marketing
 • versturen van onze nieuwsbrief
 • commerciële mailings en uitingen naar klanten en prospects

Waarom mogen we deze persoonsgegevens verwerken
De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft zes redenen (grondslagen) voor het mogen verwerken van persoonsgegevens. We verwerken uw persoonsgegevens op basis van deze vijf grondslagen:

 • als degene op wie de gegevens betrekking hebben – de betrokkene – heeft u Janssen Kerres uw ondubbelzinnige toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor één of meerdere doelen. Die toestemming heeft u dan expliciet gegeven en kunt u altijd weer intrekken. Het gebruik van uw persoonsgegevens voor de toezending van onze nieuwsbrief/CareMail is een voorbeeld van deze grondslag; u heeft ons hier toestemming voor verleend en kunt deze ook weer ongedaan maken. Toestemming kunt u dus altijd intrekken, maar natuurlijk niet met terugwerkende kracht;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens kan nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren, waarbij u als betrokkene partij bent, of in de fase daarvoor om tot de overeenkomst te komen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het proces van offerte tot en met de aflevering van de auto en de garantie die u heeft op uw auto;
 • de gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting van Janssen Kerres als verantwoordelijke. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om accountantscontrole, belastingcontrole, uitvoeren van audits;
 • wij kunnen ook een gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van uw persoons-gegevens. Voorwaarde is dat uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen. U kunt hierbij denken aan:
 • het beschermen van onze financiële belangen;
 • het verwerken van gegevens (inlognamen/wachtwoorden) ten behoeve van de beveiliging van onze netwerk- en informatiesystemen;
 • het voorkomen van fraude;
 • (direct) marketing.
 • het gebruiken van uw gegevens kan noodzakelijk zijn om vitale belangen van u of iemand anders te beschermen. Hierbij moet u bijvoorbeeld denken aan een landelijke terugroepactie met betrekking tot uw auto.

BEZOEKGEDRAG
Bezoekers van onze website voeren persoonsgegevens in wanneer ze onze website gebruiken of inloggen op hun account. Met betrekking tot uw bezoekgedrag leggen wij informatie vast, zoals URL, IP-adres, browsertype, taal, datum en duur van het bezoek. Deze gegevens worden gebruikt om fouten te analyseren en onze online dienstverlening te verbeteren, maar ook voor de bestrijding van c.q. controle op fraude, misbruik en/of oneigenlijk gebruik van accounts.

MIJN JANSSEN KERRES
Mijn Janssen Kerres is een persoonlijke klantensite, onderdeel van CareMail, voor klanten van Janssen Kerres Automotive B.V. en te benaderen via: https://www.janssenkerres.nl/mijn-janssen-kerres/.

Deze persoonlijke site is bedoeld om u, als klant, volledig op de hoogte te houden van nuttige en praktische zaken rondom uw eigen auto; u kunt ons laten weten welke informatie u wel of niet wenst te ontvangen, en hoe. Voor de Mijn Janssen Kerres klantensite heeft u een persoonlijke inlognaam en een wachtwoord ontvangen. Het is belangrijk dat u daar zorgvuldig mee omgaat en niet verstrekt aan derden. Als u een persoonlijk account heeft dan ontvangt u berichten van ons via brief of e-mail. Deze berichten zijn alleen aan u gericht en hebben ook uitsluitend betrekking op uw eigen auto(‘s). Indien u geen informatie wenst te ontvangen kunt u dit wijzigen in Mijn Janssen Kerres.

Ook kunt u in Mijn Janssen Kerres uw gegevens aanpassen. Voor vragen over uw persoonlijke omgeving of informatieverstrekking kunt u contact opnemen met ons Klanten Contact Center (KCC) via privacy@janssenkerres.nl.

Via de persoonlijke klantensite kunt u ons laten weten op welke manier u wel/niet informatie wenst te ontvangen van Janssen Kerres Automotive B.V. Zie hieronder de mogelijkheden van informatievoorziening. De profielen en diverse communicatiemiddelen staan standaard op benaderbaar/aangevinkt. Indien u geen informatie wenst te ontvangen kunt u dit wijzigen in Mijn Janssen Kerres of contact opnemen met ons.

Profielen Janssen Kerres Automotive B.V.

 • Autorelevante informatie
 • Bedrijfsrelevante informatie
 • Merk-/Modelrelevante informatie
 • Overige (commerciële) informatie
 • Klanttevredenheidsonderzoek

Janssen Kerres Automotive B.V. heeft een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van persoonsgegevens (m.n. e-mailadres of postadres) t.b.v. gerichte reclame op het gebied van autorelevante, bedrijfsrelevante of commerciële informatie, ook voor de continuïteit van het autobedrijf op sales en aftersales gebied. Er dient wel sprake te zijn van een verband tussen de doeleinden van de originele verzameling en de nieuwe verwerking. Indien de (potentiële) klant dat wenst, kunnen diens persoonsgegevens bij Janssen Kerres op verzoek worden aangepast, beperkt etc.

Uw gegevens verwijderen/aanpassen?

Wij bewaren uw gegevens op een beveiligde Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens aanpassen of uit ons bestand verwijderen? Stuur dan a.u.b. een e-mail naar privacy@janssenkerres.nl of neem telefonisch contact op via telefoonnummer 085 021 55 55. Natuurlijk kunt u dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Janssen Kerres Automotive B.V., Postbus 5167 6130 PD Sittard. Janssen Kerres Automotive B.V. voldoet binnen 14 werkdagen aan uw verzoek. Wij verzoeken u vriendelijk om uw gegevens bij eventuele wijzigingen zoals een nieuw adres, overlijden, foutief adres door te geven, zo kunnen wij een up-to-date klantenbestand behouden.

COMMUNICATIE
Als u ons een e-mail of ander bericht stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

NIEUWSBRIEF
Wij bieden een nieuwsbrief/CareMail aan, waarmee wij onze klanten en gebruikers informeren over onze producten en diensten. Na aanmelding wordt uw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief/CareMail bevat een link waarmee u zich desgewenst weer kunt afmelden.

BEWAARTERMIJNEN
Wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de genoemde doelen te bereiken. Zodra uw relatie met Janssen Kerres eindigt, worden uw persoonsgegevens vernietigd. Het kan ook zo zijn dat een langere bewaartermijn wettelijk verplicht of toegestaan is. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die volgens de fiscale wetgeving langer moeten worden bewaard, meestal zeven jaren.

RECHTEN VAN BETROKKENEN
Janssen Kerres wil u in staat stellen controle te hebben over uw eigen persoonsgegevens. Als betrokkene heeft u onder de AVG de volgende rechten:

* informatie                       * verzet

* inzage                               * beperking

* correctie                          * verwijdering

* bezwaar                           * overdracht

U heeft dus het recht om kosteloos een – eerste – kopie in een gangbare elektronische vorm te ontvangen van alle persoonsgegevens die wij van u hebben, tenzij het verzoek op papier is gedaan of u expliciet om een papieren kopie verzoekt. Bij additionele kopieën kunnen wij kosten in rekening brengen. Dit zullen wij natuurlijk eerst met u afstemmen.

Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten wissen of in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te ontvangen om aan een andere partij over te (laten) dragen. U kunt uw eigen persoonsgegevens en persoonlijke instellingen natuurlijk ook altijd bekijken en zo nodig aanpassen door in te loggen op Mijn Janssen Kerres en uw accountinstellingen aan te passen.

Janssen Kerres zal ingeval u gebruik maakt van uw recht op bezwaar de verdere verwerking in beginsel staken. Indien wij kunnen aantonen dat onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan uw belangen of grondrechten en uw fundamentele vrijheden, zal de verwerking worden voortgezet. Indien uw bezwaar gerechtvaardigd is, treffen wij (kosteloos) maatregelen die nodig zijn om uw persoonsgegevens voor de betreffende doeleinden niet meer te verwerken.

Ook kunnen wettelijke bewaartermijnen met zich meebrengen dat wij ingeval u verzoekt om verwijdering van uw gegevens toch gehouden zijn bepaalde persoonsgegevens te blijven bewaren totdat de wettelijke bewaartermijn is verstreken. Denk in dit geval aan fiscale gegevens voor de Belastingdienst.

Bij een Verwerking met het doel “Direct Marketing”, heeft u altijd het recht om bezwaar te maken. Janssen Kerres zal de verwerking voor direct marketing doeleinden direct stoppen.

Omdat wij zeker moeten weten dat u ook echt degene bent die u zegt te zijn, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen, waarop uw pasfoto en BurgerServiceNummer (BSN) onherkenbaar c.q. onleesbaar zijn gemaakt. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld de App KopieID van de Rijksoverheid gebruiken.

Wij hebben één maand de tijd om u te laten weten of en hoe wij gevolg geven aan uw verzoek. Mocht dat redelijkerwijs niet haalbaar zijn, dan laten we u dat weten en zullen wij binnen twee maanden na het verstrijken van de eerste termijn gevolg geven aan uw verzoek.

Mocht u vinden dat Janssen Kerres de wettelijke bepalingen inzake de privacybescherming niet correct heeft toegepast, dan kunt u een klacht indienen bij onze Privacy Officer. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt uw wensen kenbaar maken door een e-mail sturen naar privacy@janssenkerres.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 085 – 021 55 55 of een schriftelijk verzoek doen.

Ons adres is:      Janssen Kerres Automotive B.V.
Postbus 5167
6130 PD Sittard

RECHT OP VERGETELHEID
Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u de mogelijkheid het recht op vergetelheid toe te passen op deze klant. Dit recht houdt in dat u als klant in bepaalde gevallen kan verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen. U kunt dit aanpassen in Mijn Janssen Kerres via: https://www.janssenkerres.nl/mijn-janssen-kerres/.

BEVEILIGING
Janssen Kerres heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een risicogebaseerd beveiligingsniveau te waarborgen en ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van uw persoonsgegevens te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden vanzelfsprekend opgeslagen op beveiligde servers.

De veiligheid van uw persoonsgegevens is natuurlijk ook gebaseerd op geheimhouding van uw inloggegevens. Deel deze gegevens dan ook nooit met iemand anders en ga er zorgvuldig mee om. Wij zullen u nooit vragen om uw wachtwoord of andere gevoelige informatie aan ons te mailen.

Cameratoezicht
Onze vestigingen kunnen zijn voorzien van een gesloten camerasysteem (CCTV). De camera’s waarmee wij onze buitenterreinen bewaken nemen ook beelden op. Deze beelden worden maximaal vier weken bewaard, tenzij er sprake is van een incident, bijvoorbeeld een vernieling of inbraak. In dat geval worden de beelden bewaard totdat het incident is afgewikkeld. Ook in onze showrooms kunnen camera’s hangen. Deze zijn alleen bedoeld als “extra ogen” voor onze verkopers om te zien of er klanten aanwezig zijn; er worden geen beelden opgenomen.

Wat gebeurt er als mijn gegevens zijn gelekt
Janssen Kerres heeft een datalekprotocol, het Proces Meldplicht Datalekken. Van een datalek is sprake als er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens plaatsvindt, die leidt tot enige ongeoorloofde Verwerking daarvan. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een diefstal van een laptop, een in de trein vergeten usb-stick of een e-mail die naar de verkeerde persoon is verstuurd. Van een datalek is ook sprake wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben.

Wanneer een datalek heeft plaatsgevonden en er sprake is van (een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de betrokkenen (de personen van wie de gegevens zijn gelekt), dan meldt Janssen Kerres het datalek zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, dan meldt Janssen Kerres dit aan de betrokkenen. Dat kan het geval zijn als:

 • persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt – zoals BSN, financiële gegevens, inloggegevens, of
 • de aard en omvang van de inbreuk leiden tot (een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens.

Als het niet gaat om persoonsgegevens van gevoelige aard, dan moeten wij het datalek wellicht toch melden als de aard en omvang van de inbreuk dusdanig zijn dat die leiden tot (een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als:

 • er bijzonder veel persoonsgegevens van grote groepen betrokkenen zijn gelekt (een bestand met veel soorten gegevens van veel verschillende betrokkenen is aantrekkelijk voor doorverkoop);
 • als de beslissingen die op basis van de betreffende gegevens genomen worden ingrijpend zijn (bijvoorbeeld als het gaat om financiële gegevens die worden gebruikt voor een kredietwaardigheidsonderzoek).

HYPERLINKS VAN DERDEN
Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Deze Privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op die websites en Janssen Kerres aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren u dan ook om het privacybeleid van alle websites die u bezoekt, te raadplegen.

DOORGIFTE AAN DERDEN
Janssen Kerres deelt uw persoonsgegevens niet met derde partijen, tenzij deze partij rechtstreeks betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst die met Janssen Kerres is gesloten, zoals uw werkgever, uw leasemaatschappij of de importeur van het automerk dat u rijdt. Daarnaast bemiddelen wij desgewenst t.b.v. financiering en / of verzekering bij een derde-partij, zoals Bovemij.

Vanwege wettelijke verplichtingen is het mogelijk dat wij persoonsgegevens moeten delen ten behoeve van externe audits, de Belastingdienst of onze accountant e.d.

Verder zullen wij uw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken indien:

 • wij daarvoor uitdrukkelijke toestemming van u hebben gekregen;
 • wij een verzoek krijgen van een toezichthoudende autoriteit of opsporingsautoriteit op basis van een wettelijke verplichting of een juridische uitspraak dit nodig acht om schade of fraude op te sporen c.q. te voorkomen of om de veiligheid van het netwerk en de website te garanderen;
 • verstrekking noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van klanten van Janssen Kerres;
 • wij (gedeeltelijk) worden overgenomen door een andere onderneming. In dat geval zullen mogelijk ook uw persoonsgegevens worden overgedragen aan die onderneming.

Indien Janssen Kerres een derde-partij – een zogeheten verwerker – inschakelt voor het verwerken van persoonsgegevens, dan wordt via een Verwerkersovereenkomst geborgd dat die derde-partij conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dit privacy- en cookiebeleid de persoonsgegevens verwerkt.

INTERNATIONALE DOORGIFTE
Janssen Kerres geeft ter uitvoering van overeenkomsten geen persoonsgegevens door aan bedrijven in landen buiten de EER. Daardoor is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) van toepassing en is er steeds sprake van een adequaat beschermingsniveau. Wel kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer in het contact met u gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

COOKIES
Janssen Kerres maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat via uw browser op uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking onze website en zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik ervan. Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. De exacte procedure verschilt echter per browser. Wij raden u ook aan de instructies te volgen en/of de helpfunctie van uw browser te gebruiken om het gewenste cookiegedrag in te stellen. Het is mogelijk dat sommige functies en services op onze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

VACATURES
Voor onze sollicitaties hanteren wij een maximale bewaartermijn van 4 weken.

KLACHTENPROCEDURE
Janssen Kerres Automotive B.V. acht het van groot belang dat een doorzichtig traject rond de binnenkomst, de afhandeling en de op verbetervoorstellen gerichte analyse van klachten, leidt tot een verdere optimalisering van de dienstverlening. Janssen Kerres Automotive B.V. heeft hiertoe een klachtenprocedure ontwikkeld.

We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het zijn dat u daar niet tevreden over bent. Wij stellen het op prijs als u ons dit laat weten, want het geeft ons de mogelijkheid om onze dienstverlening verder te verbeteren. Uw klacht nemen we heel serieus en handelen we op correcte en adequate wijze af. U kunt uw klacht kenbaar maken bij uw contactpersoon binnen Janssen Kerres. Een andere mogelijkheid is een e-mail sturen naar: privacy@janssenkerres.nl of een brief sturen naar:

Janssen Kerres Automotive B.V.
Afdeling Klanten Contact
Postbus 5167
6130 PD Sittard
Telefoonnummer: 085 – 021 55 55
E-mailadres: privacy@janssenkerres.nl

WIJZIGINGEN
Deze Privacy- en cookieverklaring kan op elk moment en zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij adviseren u dan ook om deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig na te lezen.

CONTACTGEGEVENS
Wij helpen u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze Privacy- en cookieverklaring. Wij zijn u graag van dienst! Dit zijn onze contactgegevens:

Janssen Kerres Automotive B.V.
Privacy Officer
Postbus 5167
6130 PD Sittard
Telefoonnummer: 085 – 021 55 55
E-mailadres: privacy@janssenkerres.nl

 1. Janssen Kerres Automotive B.V. is niet verantwoordelijk voor het beheer en wijziging van persoonsgegevens van o.a. importeurs van onze diverse merken; Renault, Dacia, Nissan, Peugeot, Citroën, Kia. Janssen Kerres Automotive B.V. wordt i.v.m. de dealerschappen in diverse direct mailingen of andere communicatiemiddelen genoemd, echter ligt deze verantwoordelijkheid en verzending veelal bij de importeurs of externe partijen. Janssen Kerres Automotive B.V. kan enkel eventuele wijzigingen doorgeven aan de verantwoordelijken. Lees de actievoorwaarden van de berichtgeving a.u.b. concreet door. Hierin wordt verwezen naar contactinformatie of postfilter.nl voor eventuele wijzigingen/ verwijdering van persoonsgegevens.

Privacyverklaring bijgewerkt mei 2018. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, gelieve contact op te nemen met Janssen Kerres Automotive B.V.


Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan contact op met Janssen Kerres via privacy@janssenkerres.nl