Privacy Beleid

Dit is het Privacy beleid van Janssen Kerres Automotive B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna ook: “Janssen Kerres”, “ons” of “wij”). Wij zijn ons er van bewust dat jij vertrouwen stelt in Janssen Kerres. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze verklaring laten we jou weten welke gegevens we verzamelen als jij gebruik maakt van onze diensten of onze website bezoekt. Ook leggen wij uit waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee onze dienstverlening en jouw gebruikservaring verbeteren. De medewerkers van Janssen Kerres zijn bovendien gehouden aan Privacygedragsregels.

Wij doen dit vanuit onze Privacymissie:
“De kernwaarden vertrouwen en respect zijn de basis van de bedrijfsmissie van Janssen Kerres. Wij gaan integer, transparant en zorgvuldig om met de aan ons in bewaring gegeven persoonsgegevens van onze – potentiële – klanten, leveranciers en medewerkers. De privacywetgeving is hierin leidend.”

Website Janssen Kerres

De website www.janssenkerres.nl en de daaraan gekoppelde informatievoorzieningen worden jou ter beschikking gesteld door Janssen Kerres Automotive B.V. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming waarin de bescherming van jouw persoonsgegevens wordt geregeld, hebben wij de volgende privacyverklaring opgesteld voor Janssen Kerres Automotive B.V. en alle aan haar gelieerde ondernemingen.

Janssen Kerres Automotive B.V en onze medewerkers, mediabureaus, leveranciers, contractanten en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren en veilig te stellen. Janssen Kerres stelt zich ten doel om uiterst zorgvuldig om te gaan met jouw gegevens en draagt zorg voor de best mogelijke bescherming van de privacy van alle bezoekers van de website en haar (potentiële) klanten.

Janssen Kerres Automotive B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en (potentiële) klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om alle sales en after sales gerelateerde aspecten en zaken rondom o.a. jouw aanvraag, informatievoorziening of auto zo snel en eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Jouw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform wetgeving.

De door de (potentiële) klant in verband met de actie aan Janssen Kerres Automotive B.V. verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een intern gegevens/klantenbestand. Op dit gegevens/klantenbestand van Janssen Kerres Automotive B.V. is de (AVG) Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. De (potentiële) klant geeft aan Janssen Kerres Automotive B.V. toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de actie. Tevens geeft de (potentiële) klant toestemming aan één van de vertegenwoordigde automerken, de aan haar gelieerde bedrijven en haar dealernetwerk om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken en de deelnemer de informatie toe te zenden over hun producten en/of diensten. De (potentiële) klant garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
Inleiding

Janssen Kerres verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van verkoop, koop, taxatie, financiering, verzekering en reparatie van personenauto’s en bedrijfsauto’s, maar ook om onze producten te promoten en potentiële klanten te benaderen.

De relatie die Janssen Kerres met jou heeft, kan verschillend zijn. Wij beschikken over jouw persoonsgegevens, omdat jij klant bij ons bent, doordat jij een auto kocht, verkocht, least of reparaties laat uitvoeren. Ook kun jij een potentiële klant van ons zijn en heb jij ons wellicht niet zelf jouw persoonsgegevens verstrekt, maar hebben wij deze ontvangen van een importeur, waar jij jouw interesse hebt kenbaar gemaakt voor één van onze merken en jouw gegevens achtergelaten. Of jij hebt een offerte aangevraagd. Janssen Kerres helpt jouw eventueel ook bij het verkrijgen bij derde-partijen van financiering en / of verzekering van jouw auto.

Ook als jij een vertegenwoordiger van een onderneming bent, hebben wij persoonsgegevens van jou. Jouw gegevens kunnen wij van jou hebben gekregen tijdens een bezoek aan een show of vestiging, of jij hebt ze achtergelaten bij bezoek aan onze website. Om onze nieuwsbrief/CareMail te kunnen ontvangen heb jij ons wellicht persoonsgegevens verstrekt.

Janssen Kerres Automotive B.V. gebruikt de verzamelde persoonsgegevens om haar klanten sales en after sales diensten te verlenen. Tevens kunnen wij jouw gegevens gebruiken om jou te informeren over de ontwikkelingen van Janssen Kerres, auto-, bedrijfsgerelateerde en commerciële onderwerpen, aanbiedingen en acties. Als jij deze informatie niet langer op prijst stelt, kun jij ons dat laten weten.

Janssen Kerres Automotive B.V. zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij de uitvoer van producten en diensten van en door Janssen Kerres Automotive B.V. Janssen Kerres Automotive B.V., haar werknemers, mediabureaus, leveranciers, contractanten en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren en veilig te stellen.

Persoonsgegevens

Dit zijn de persoonsgegevens die we van jou kunnen verwerken, afhankelijk van de relatie die Janssen Kerres met jou onderhoudt:

 • contactgegevens (NAWTE)
 • geboortedatum en -plaats
 • geslacht
 • rijbewijsnummer
 • inloginformatie Mijn Janssen Kerres
 • informatie over uw auto, technisch, financieel, commercieel, APK, km-stand en kenteken
 • gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, Internetbrowser en apparaat type
 • inhoud van communicatie
 • bedrijf en functie ingeval van zakelijke klant
 • IBAN
 • betaalgegevens
 • wachtwoord
Doelen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats ten behoeve van de volgende specifieke doelen:

 • aanvragen en uitbrengen offerte
 • uitvoeren taxatie
 • uitvoeren van overeenkomsten en opdrachten, zoals aankoop, verkoop, reparatie, lease en verhuur van auto’s
 • maken van een proefrit
 • gebruik van een leenauto
 • bemiddelen t.b.v. financiering / verzekering
 • onderhouden contact
 • verrichten administratieve en financiële handelingen
 • nakomen wettelijke verplichtingen
 • toekennen en beheren van uw account
 • zo efficiënt mogelijk maken en verbeteren van onze dienstverlening (technisch)
 • de beveiliging van onze website, onze producten en dienstverlening en het tegengaan van fraude en misbruik daarvan
 • ter verbetering van onze website
 • (direct) marketing
 • versturen van onze nieuwsbrief
 • commerciële mailings en uitingen naar klanten en prospects
Waarom mogen we deze persoonsgegevens verwerken

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft zes redenen (grondslagen) voor het mogen verwerken van persoonsgegevens. We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van deze vijf grondslagen:

 • als degene op wie de gegevens betrekking hebben – de betrokkene – heb jij Janssen Kerres jouw ondubbelzinnige toestemming gegeven voor de verwerking van jouw gegevens voor één of meerdere doelen. Die toestemming heb jij dan expliciet gegeven en kun je altijd weer intrekken. Het gebruik van jouw persoonsgegevens voor de toezending van onze nieuwsbrief/CareMail is een voorbeeld van deze grondslag; jij hebt ons hier toestemming voor verleend en kunt deze ook weer ongedaan maken. Toestemming kun je dus altijd intrekken, maar natuurlijk niet met terugwerkende kracht;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens kan nodig zijn om een overeenkomst uit te voeren, waarbij jij als betrokkene partij bent, of in de fase daarvoor om tot de overeenkomst te komen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het proces van offerte tot en met de aflevering van de auto en de garantie die je hebt op jouw auto;
 • de gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting van Janssen Kerres als verantwoordelijke. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om accountantscontrole, belastingcontrole, uitvoeren van audits;
 • wij kunnen ook een gerechtvaardigd belang hebben bij het verwerken van jouw persoonsgegevens. Voorwaarde is dat jouw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen. Je kunt hierbij denken aan:
 • het beschermen van onze financiële belangen;
 • het verwerken van gegevens (inlognamen/wachtwoorden) ten behoeve van de beveiliging van onze netwerk- en informatiesystemen;
 • het voorkomen van fraude;
 • (direct) marketing.
 • het gebruiken van jouw gegevens kan noodzakelijk zijn om vitale belangen van jou of iemand anders te beschermen. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan een landelijke terugroepactie met betrekking tot uw auto.
Bezoekgedrag

Bezoekers van onze website voeren persoonsgegevens in wanneer ze onze website gebruiken of inloggen op hun account. Met betrekking tot jouw bezoekgedrag leggen wij informatie vast, zoals URL, IP-adres, browsertype, taal, datum en duur van het bezoek. Deze gegevens worden gebruikt om fouten te analyseren en onze online dienstverlening te verbeteren, maar ook voor de bestrijding van c.q. controle op fraude, misbruik en/of oneigenlijk gebruik van accounts.

Mijn Janssen Kerres

Mijn Janssen Kerres is een persoonlijke klantensite, onderdeel van CareMail, voor klanten van Janssen Kerres Automotive B.V. en te benaderen via: https://www.janssenkerres.nl/mijn-janssen-kerres/.

Deze persoonlijke site is bedoeld om jou, als klant, volledig op de hoogte te houden van nuttige en praktische zaken rondom jouw eigen auto; je kunt ons laten weten welke informatie je wel of niet wenst te ontvangen, en hoe. Voor de Mijn Janssen Kerres klantensite heb je een persoonlijke inlognaam en een wachtwoord ontvangen. Het is belangrijk dat je daar zorgvuldig mee omgaat en niet verstrekt aan derden. Als je een persoonlijk account hebt dan ontvang je berichten van ons via brief of e-mail. Deze berichten zijn alleen aan jou gericht en hebben ook uitsluitend betrekking op jouw eigen auto(‘s). Indien je geen informatie wenst te ontvangen kun je dit wijzigen in Mijn Janssen Kerres.

Ook kun je in Mijn Janssen Kerres jouw gegevens aanpassen. Voor vragen over jouw persoonlijke omgeving of informatieverstrekking kun je contact opnemen met ons Klanten Contact Center (KCC) via privacy@janssenkerres.nl.

Via de persoonlijke klantensite kun je ons laten weten op welke manier je wel/geen informatie wenst te ontvangen van Janssen Kerres Automotive B.V. Zie hieronder de mogelijkheden van informatievoorziening. De profielen en diverse communicatiemiddelen staan standaard op benaderbaar/aangevinkt. Indien je geen informatie wenst te ontvangen kun je dit wijzigen in Mijn Janssen Kerres of contact opnemen met ons.

Janssen Kerres Automotive B.V. heeft een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van persoonsgegevens (m.n. e-mailadres of postadres) t.b.v. gerichte reclame op het gebied van autorelevante, bedrijfsrelevante of commerciële informatie, ook voor de continuïteit van het autobedrijf op sales en aftersales gebied. Er dient wel sprake te zijn van een verband tussen de doeleinden van de originele verzameling en de nieuwe verwerking. Indien de (potentiële) klant dat wenst, kunnen diens persoonsgegevens bij Janssen Kerres op verzoek worden aangepast, beperkt etc.

Jouw gegevens verwijderen/aanpassen?

Wij bewaren jouw gegevens op een beveiligde Secure Server. Wil je dat wij jouw gegevens aanpassen of uit ons bestand verwijderen? Stuur dan a.u.b. een e-mail naar privacy@janssenkerres.nl of neem telefonisch contact op via telefoonnummer 085 021 55 55. Natuurlijk kun je dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Janssen Kerres Automotive B.V., Postbus 5167 6130 PD Sittard. Janssen Kerres Automotive B.V. voldoet binnen 14 werkdagen aan jouw verzoek. Wij verzoeken je vriendelijk om uw gegevens bij eventuele wijzigingen zoals een nieuw adres, overlijden, foutief adres door te geven, zo kunnen wij een up-to-date klantenbestand behouden.

Communicatie

Als je ons een e-mail of ander bericht stuurt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief/E-Mail aan, waarmee wij onze klanten en gebruikers informeren over onze producten en diensten. Na aanmelding wordt jouw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief/E-Mail bevat een link waarmee je je desgewenst weer kunt afmelden.

Bewaartermijnen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de genoemde doelen te bereiken. Zodra jouw relatie met Janssen Kerres eindigt, worden jouw persoonsgegevens vernietigd. Het kan ook zo zijn dat een langere bewaartermijn wettelijk verplicht of toegestaan is. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die volgens de fiscale wetgeving langer moeten worden bewaard, meestal zeven jaren.

Rechten van betrokkenen

Janssen Kerres wil jou in staat stellen controle te hebben over jouw eigen persoonsgegevens. Als betrokkene heeft u onder de AVG de volgende rechten:

* informatie                       * verzet

* inzage                               * beperking

* correctie                          * verwijdering

* bezwaar                           * overdracht

Je hebt dus het recht om kosteloos een – eerste – kopie in een gangbare elektronische vorm te ontvangen van alle persoonsgegevens die wij van jou hebben, tenzij het verzoek op papier is gedaan of jij expliciet om een papieren kopie verzoekt. Bij additionele kopieën kunnen wij kosten in rekening brengen. Dit zullen wij natuurlijk eerst met jou afstemmen.

Ook kun je vragen om jouw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten wissen of in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te ontvangen om aan een andere partij over te (laten) dragen. Je kunt jouw eigen persoonsgegevens en persoonlijke instellingen natuurlijk ook altijd bekijken en zo nodig aanpassen door in te loggen op Mijn Janssen Kerres en de accountinstellingen aan te passen.

Janssen Kerres zal in geval je gebruik maakt van jouw recht op bezwaar de verdere verwerking in beginsel staken. Indien wij kunnen aantonen dat onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan jouw belangen of grondrechten en jouw fundamentele vrijheden, zal de verwerking worden voortgezet. Indien jouw bezwaar gerechtvaardigd is, treffen wij (kosteloos) maatregelen die nodig zijn om jouw persoonsgegevens voor de betreffende doeleinden niet meer te verwerken.

Ook kunnen wettelijke bewaartermijnen met zich meebrengen dat wij ingeval jij verzoekt om verwijdering van jouw gegevens toch gehouden zijn bepaalde persoonsgegevens te blijven bewaren totdat de wettelijke bewaartermijn is verstreken. Denk in dit geval aan fiscale gegevens voor de Belastingdienst.

Bij een Verwerking met het doel “Direct Marketing”, heb je altijd het recht om bezwaar te maken. Janssen Kerres zal de verwerking voor direct marketing doeleinden direct stoppen.

Omdat wij zeker moeten weten dat jij ook echt degene bent die je zegt te zijn, kunnen wij je vragen een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen, waarop jouw pasfoto en BurgerServiceNummer (BSN) onherkenbaar c.q. onleesbaar zijn gemaakt. Hiervoor kun je bijvoorbeeld de App KopieID van de Rijksoverheid gebruiken.

Wij hebben één maand de tijd om jou te laten weten of en hoe wij gevolg geven aan jouw verzoek. Mocht dat redelijkerwijs niet haalbaar zijn, dan laten we je dat weten en zullen wij binnen twee maanden na het verstrijken van de eerste termijn gevolg geven aan jouw verzoek.

Mocht je vinden dat Janssen Kerres de wettelijke bepalingen inzake de privacybescherming niet correct heeft toegepast, dan kun je een klacht indienen bij onze Privacy Officer. Ook kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt je wensen kenbaar maken door een e-mail sturen naar privacy@janssenkerres.nl. Je kunt ook telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 085 – 021 55 55 of een schriftelijk verzoek doen.

Ons adres is:     

Janssen Kerres Automotive B.V.
Postbus 5167
6130 PD Sittard

Recht op vergetelheid

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heb je de mogelijkheid het recht op vergetelheid toe te passen. Dit recht houdt in dat je als klant in bepaalde gevallen kan verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen. Je kunt dit aanpassen in Mijn Janssen Kerres via: https://www.janssenkerres.nl/mijn-janssen-kerres/.

Beveiliging

Janssen Kerres heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een risicogebaseerd beveiligingsniveau te waarborgen en ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Jouw persoonsgegevens worden vanzelfsprekend opgeslagen op beveiligde servers. De veiligheid van jouw persoonsgegevens is natuurlijk ook gebaseerd op geheimhouding van jouw inloggegevens. Deel deze gegevens dan ook nooit met iemand anders en ga er zorgvuldig mee om. Wij zullen je nooit vragen om uw wachtwoord of andere gevoelige informatie aan ons te mailen.

Cameratoezicht
Onze vestigingen kunnen zijn voorzien van een gesloten camerasysteem (CCTV). De camera’s waarmee wij onze buitenterreinen bewaken nemen ook beelden op. Deze beelden worden maximaal vier weken bewaard, tenzij er sprake is van een incident, bijvoorbeeld een vernieling of inbraak. In dat geval worden de beelden bewaard totdat het incident is afgewikkeld. Ook in onze showrooms kunnen camera’s hangen. Deze zijn alleen bedoeld als “extra ogen” voor onze verkopers om te zien of er klanten aanwezig zijn; er worden geen beelden opgenomen.

Wat gebeurt er als jouw gegevens zijn gelekt
Janssen Kerres heeft een datalekprotocol, het Proces Meldplicht Datalekken. Van een datalek is sprake als er een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens plaatsvindt, die leidt tot enige ongeoorloofde Verwerking daarvan. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om een diefstal van een laptop, een in de trein vergeten usb-stick of een e-mail die naar de verkeerde persoon is verstuurd. Van een datalek is ook sprake wanneer persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben.

Wanneer een datalek heeft plaatsgevonden en er sprake is van (een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de betrokkenen (de personen van wie de gegevens zijn gelekt), dan meldt Janssen Kerres het datalek zonder onredelijke vertraging, uiterlijk 72 uur nadat er kennis van de inbreuk is vernomen, aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als de inbreuk een hoog risico met zich meebrengt voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, dan meldt Janssen Kerres dit aan de betrokkenen. Dat kan het geval zijn als:

 • persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt – zoals BSN, financiële gegevens, inloggegevens, of
 • de aard en omvang van de inbreuk leiden tot (een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens.

Als het niet gaat om persoonsgegevens van gevoelige aard, dan moeten wij het datalek wellicht toch melden als de aard en omvang van de inbreuk dusdanig zijn dat die leiden tot (een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn als:

 • er bijzonder veel persoonsgegevens van grote groepen betrokkenen zijn gelekt (een bestand met veel soorten gegevens van veel verschillende betrokkenen is aantrekkelijk voor doorverkoop);
 • als de beslissingen die op basis van de betreffende gegevens genomen worden ingrijpend zijn (bijvoorbeeld als het gaat om financiële gegevens die worden gebruikt voor een kredietwaardigheidsonderzoek).
Hyperlinks van derden

Onze website kan links bevatten naar websites van derden. Deze Privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op die websites en Janssen Kerres aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Wij adviseren je dan ook om het privacybeleid van alle websites die u bezoekt, te raadplegen.

Doorgifte aan derden

Janssen Kerres deelt jouw persoonsgegevens niet met derde partijen, tenzij deze partij rechtstreeks betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst die met Janssen Kerres is gesloten, zoals jouw werkgever, jouw leasemaatschappij of de importeur van het automerk dat je rijdt. Daarnaast bemiddelen wij desgewenst t.b.v. financiering en / of verzekering bij een derde-partij, zoals Bovemij.

Vanwege wettelijke verplichtingen is het mogelijk dat wij persoonsgegevens moeten delen ten behoeve van externe audits, de Belastingdienst of onze accountant e.d.

Verder zullen wij uw persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken indien:

 • wij daarvoor uitdrukkelijke toestemming van jou hebben gekregen;
 • wij een verzoek krijgen van een toezichthoudende autoriteit of opsporingsautoriteit op basis van een wettelijke verplichting of een juridische uitspraak dit nodig acht om schade of fraude op te sporen c.q. te voorkomen of om de veiligheid van het netwerk en de website te garanderen;
 • verstrekking noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van klanten van Janssen Kerres;
 • wij (gedeeltelijk) worden overgenomen door een andere onderneming. In dat geval zullen mogelijk ook jouw persoonsgegevens worden overgedragen aan die onderneming.

Indien Janssen Kerres een derde-partij – een zogeheten verwerker – inschakelt voor het verwerken van persoonsgegevens, dan wordt via een Verwerkersovereenkomst geborgd dat die derde-partij conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dit privacy- en cookiebeleid de persoonsgegevens verwerkt.

Internationale doorgifte

Janssen Kerres geeft ter uitvoering van overeenkomsten geen persoonsgegevens door aan bedrijven in landen buiten de EER. Daardoor is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) van toepassing en is er steeds sprake van een adequaat beschermingsniveau. Wel kunnen jouw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer in het contact met jou gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn, Instagram of Facebook. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Cookies

Janssen Kerres maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat via jouw browser op jouw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking onze website en zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik ervan. Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. De exacte procedure verschilt echter per browser. Wij raden jou ook aan de instructies te volgen en/of de helpfunctie van jouw browser te gebruiken om het gewenste cookiegedrag in te stellen. Het is mogelijk dat sommige functies en services op onze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser. Lees hier meer over ons cookiebeleid.

Vacatures

Voor onze sollicitaties hanteren wij een maximale bewaartermijn van 4 weken.

Klachtenprocedure

Janssen Kerres Automotive B.V. acht het van groot belang dat een doorzichtig traject rond de binnenkomst, de afhandeling en de op verbetervoorstellen gerichte analyse van klachten, leidt tot een verdere optimalisering van de dienstverlening. Janssen Kerres Automotive B.V. heeft hiertoe een klachtenprocedure ontwikkeld.

We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het zijn dat je daar niet tevreden over bent. Wij stellen het op prijs als je ons dit laat weten, want het geeft ons de mogelijkheid om onze dienstverlening verder te verbeteren. Jouw klacht nemen we heel serieus en handelen we op correcte en adequate wijze af. Je kunt jouw klacht kenbaar maken bij jouw contactpersoon binnen Janssen Kerres. Een andere mogelijkheid is een e-mail sturen naar: privacy@janssenkerres.nl of een brief sturen naar:

Janssen Kerres Automotive B.V.
Afdeling Klanten Contact
Postbus 5167
6130 PD Sittard
Telefoonnummer: 085 – 021 55 55
E-mailadres: privacy@janssenkerres.nl

Wijzigingen

Deze Privacy- en cookieverklaring kan op elk moment en zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij adviseren je dan ook om deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig na te lezen.

Contactgegevens

Wij helpen je graag verder als je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze Privacy- en cookieverklaring. Wij zijn je graag van dienst! Dit zijn onze contactgegevens:

Janssen Kerres Automotive B.V.
Privacy Officer
Postbus 5167
6130 PD Sittard
Telefoonnummer: 085 – 021 55 55
E-mailadres: privacy@janssenkerres.nl

Janssen Kerres Automotive B.V. is niet verantwoordelijk voor het beheer en wijziging van persoonsgegevens van o.a. importeurs van onze diverse merken; Renault, Dacia, Nissan, Peugeot, Citroën, Kia. Janssen Kerres Automotive B.V. wordt i.v.m. de dealerschappen in diverse direct mailingen of andere communicatiemiddelen genoemd, echter ligt deze verantwoordelijkheid en verzending veelal bij de importeurs of externe partijen. Janssen Kerres Automotive B.V. kan enkel eventuele wijzigingen doorgeven aan de verantwoordelijken. Lees de actievoorwaarden van de berichtgeving a.u.b. concreet door. Hierin wordt verwezen naar contactinformatie of postfilter.nl voor eventuele wijzigingen/ verwijdering van persoonsgegevens.

Privacyverklaring bijgewerkt juni 2022. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, gelieve contact op te nemen met Janssen Kerres Automotive B.V.