Actievoorwaarden

Peugeot acties personenauto’s

De Peugeot Actie op personenauto’s is geldig t/m 30-09-2022 met een uiterste afmeld- en registratiedatum van 31-03-2023. M.u.v. de 308 (SW). Deze kent een registratiedatum van uiterlijk 30-09-2022. Genoemd voordeel verschilt per model en is gebaseerd op een inruilpremie en verkooppremie of alleen inruilpremie / verkooppremie. Inruilpremie alleen van toepassing bij een inruiler. Verkooppremie: hierbij is uitgegaan van de hoogste mogelijke verkooppremie. Niet geldig voor zakelijke rijders, fleet- en leaseorders en/of i.c.m. andere acties. Niet inwisselbaar tegen contanten. De afbeelding kan afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of specificaties in Nederland en/of fiscale categorie waarin het model valt. Optionele pakketten en/of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen desgewenst tegen meerprijs geleverd worden. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Vraag naar de exacte voorwaarden.

Private Lease Flex

Bij een Private Lease contract van bepaalde Peugeot modellen ontvangt de klant gratis Private Lease Flex. Met Private Lease Flex kan de klant de auto kosteloos inleveren in het geval van de volgende omstandigheden: u maakt al langer dan 1 jaar gebruik van uw Private Leaseauto; u heeft tot het moment waarop u de auto wil inleveren aan alle voorwaarden voldaan die bij de overeenkomst horen; u heeft minder inkomsten en u kunt de bedragen voor deze Private Leaseovereenkomst niet meer betalen. U heeft minder inkomsten door een of meer van de volgende oorzaken: overlijden, u bent gedwongen ontslagen, buiten uw schuld; u bent voor 80% arbeidsongeschikt; u bent gescheiden of u hebt een geregistreerd partnerschap ontbonden; Emigratie. U kunt schriftelijk aantonen dat één van de hierboven genoemde situaties voor u van toepassing is. Ook kunt u aantonen dat de situatie pas is ontstaan, nadat u in de Private Leaseauto bent gaan rijden. Voorwaarde is dat u aantoonbaar verlies van inkomen heeft en dus de maandtermijn van uw Private Lease auto niet meer kunt bekostigen. U moet dit wel met overtuigend bewijsmateriaal aan tonen aan ons. En u heeft verder aan alle lopende verplichtingen van uw Private Lease contract voldaan. Private Lease Flex geldt voor de eerste contractant in het contract.

Peugeot Bedrijfswagens Financial Lease

Peugeot Financial Lease is een product van PSA Finance en wordt aangeboden door PSA Financial Services Nederland B.V. Voor de Peugeot Partner, Expert en Boxer uit voorraad geldt 5,9% rente op de financiering van 12 tot 60 maanden. Voor de elektrische bedrijfswagens e-Partner, e-Expert en e-Boxer geldt 5,9% rente op de financiering bij 12 tot 60 maanden. Actie geldig t/m 31-08-2022 met een uiterste afmeld- en registratiedatum (tenzij anders aangegeven) van 31-03-2023. Weten waar u aan toe bent: Rentes worden vooraf vastgesteld, u betaalt een vast bedrag per maand gedurende de gehele looptijd. Zo weet u vooraf exact waar u aan toe bent. Slottermijn: Voeg een slottermijn aan Financial Lease toe voor extra lage maandlasten. U hoeft dan niet het volledige kredietbedrag af te lossen. Aan de inhoud van deze voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.

 

Peugeot Private Lease
Klik hier voor alle voorwaarden. Alle prijzen gebaseerd op 60 maanden, 10.000 KM per jaar, tenzij anders aangegeven.

 

 

Verbruikgegevens
Zie www.peugeot.nl voor een compleet overzicht van alle energielabels en CO2 uitstoot van alle Peugeot modellen en uitvoeringen.

 

Algemene voorwaarden Janssen Kerres Automotive B.V. 

Bekijk de Algemene Voorwaarden

 

Janssen Kerres Automotive B.V.
De genoemde vanafprijs is een consumentenadviesprijs en is inclusief voordeel en onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de consument. Optionele pakketten en/of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen desgewenst tegen meerprijs geleverd worden. Getoond model verkrijgbaar tegen meerprijs. De afbeelding kan afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of specificaties in Nederland en/of fiscale categorie waarin het model valt. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Vraag naar de exacte voorwaarden en actieperiode.

Voor meer informatie neem contact op met Janssen Kerres of kijk op www.peugeot.nl voor de verkoopvoorwaarden.

Onvermijdbare kosten: netto prijs + btw, bpm, kenteken, leges, recyclingbijdrage, 0 beurt, rijklaar maken, poetsen, 5 liter benzine.

Voor zowel particuliere als zakelijke klanten geldt dat Janssen Kerres Automotive B.V in haar uitingen het maximum klantvoordeel benoemen dat is opgebouwd uit voordelen op specifieke versies wellicht in combinatie met specifieke optiepakketten. Het gecommuniceerde voordeel is derhalve niet op ieder model/versie van toepassing. Voor alle genoemde klantvoordelen geldt dat deze niet inwisselbaar zijn tegen contanten. De genoemde acties gelden niet in combinatie met overige acties, tenzij anders vermeld.

Een particuliere klant is een klant die een auto koopt niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

De gecommuniceerde bijtellingpercentages kunnen variëren per versie waarbij altijd het meest gunstige niveau wordt aangegeven. Fiscale consequenties in welke vorm dan ook zijn altijd voor rekening van de klant. Indien van toepassing, is de klant zelf verantwoordelijk voor aangifte.

Janssen Kerres Automotive B.V. behoudt zich het recht voor de actie tussentijds aan te passen of te beëindigen indien dat noodzakelijk blijkt. Zo nodig zal een gewijzigde versie van het reglement op de website worden geplaatst. Schrijf- en drukfouten voorbehouden.

In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de acties, of anderszins ontoelaatbaar gedrag behoudt Janssen Kerres Automotive B.V zich het recht voor om de deelnemer van de actie uit te sluiten.

Janssen Kerres Automotive B.V is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) onjuistheden in de door Janssen Kerres en/of door derden weergegeven prijzen.

Janssen Kerres Automotive B.V besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie en het beheer van haar website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van Janssen Kerres Automotive B.V of andere door Janssen Kerres Automotive B.V gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Janssen Kerres Automotive B.V worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Janssen Kerres Automotive B.V doen ontstaan.

Janssen Kerres Automotive B.V is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de acties. Janssen Kerres Automotive B.V is verder ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.

Voor vragen en/of opmerkingen over de actie of actievoorwaarden kunt u contact opnemen met Janssen Kerres Automotive B.V.

De door de deelnemer in verband met de actie aan Janssen Kerres Automotive B.V verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De deelnemer geeft Janssen Kerres Automotive B.V toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de actie. Tevens geeft de deelnemer toestemming aan één van de vertegenwoordigde automerken, de aan haar gelieerde bedrijven en haar dealernetwerk om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken en de deelnemer de informatie toe te zenden over hun producten en/of diensten. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

Op de acties, deze algemene actievoorwaarden en alle met de acties verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de acties of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Inruilwaarde via online taxatietool Janssen Kerres
Voor een (uitsluitend indicatieve) waardebepaling van uw huidige auto, kan de particuliere klant gebruik maken van de automatisch gegenereerde taxatie gebaseerd op de Autotelex Koerslijst waarde. De op basis van de Autotelex Koerslijst gegenereerde taxatie is inclusief extra inruilwaarde, tenzij anders vermeld, en indicatief. Hierbij wordt rekening gehouden met de gemiddelde levertijd van een nieuwe auto en derhalve het moment van inname van de inruilauto. Het getoonde bij te betalen bedrag of vanafprijs is inclusief onvermijdbare kosten. De daadwerkelijke taxatie gebeurt te allen tijde door uw dealer Janssen Kerres en de taxatie kan afwijken van de taxatie op www.janssenkerres.nl door (bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend) extra accessoires op de auto, uitvoering, optiecorrecties, staat van de auto, en in specifieke gevallen, doordat de aangeboden auto op dat moment zeer moeilijk door te verkopen is in de markt. De daadwerkelijke kilometerstand kan de uiteindelijke taxatie door uw dealer Janssen Kerres ook beïnvloeden. De auto dient in goede staat, roest- en schadevrij te zijn; optisch als technisch in goede staat. Taxatie op basis van een profieldiepte van de banden van +/- 50%. De auto moet een APK-keuring kunnen doorstaan.

Aan het indicatieve inruilvoorstel via www.janssenkerres.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de uiteindelijke en exacte taxatie kunt u contact opnemen met uw dealer Janssen Kerres. Uitsluitend de taxatie door Janssen Kerrres Automotive B.V. is bepalend voor de inruilwaarde. De taxatie van uw dealer Janssen Kerres is geldig tot maximaal 2 weken na taxatiedatum (binnen de actieperiode).

Janssen Kerrres Automotive B.V. kan een inruil zonder opgave van redenen weigeren. Hoewel Janssen Kerres Automotive B.V. ernaar streeft elke aangeboden inruilauto binnen een genoemde actie te laten vallen zijn er gevallen denkbaar, waarin Janssen Kerres Automotive B.V. de betreffende inruil niet kan accepteren.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, gelieve contact op te nemen met Janssen Kerres Automotive B.V.

 

Klachten of opmerkingen?
Neem contact op via één van onze vestigingen of stuur een e-mail naar info@janssenkerres.nl.