FAQ

Heeft u vragen of opmerkingen?
Neem dan contact op via e-mail backoffice@janssenkerres.nl of via telefoonnummer 085 – 021 55 01. Wij staan u graag te woord. Zie hieronder de veelgestelde vragen en/of voorwaarden over Janssen Kerres Lease.

 

 • Wat te doen in geval van pech of schade

  In geval van pech of schade kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week contact opnemen met de hulpdienst van Janssen Kerres Lease. Telefoonnummer: 026-3553368.

 • Keurmerk Private Lease

  Keurmerk Private Lease: veilig, verantwoord en vertrouwd een auto leasen
  Als erkend private lease aanbieder is Janssen Kerres in het bezit van het Keurmerk Private Lease. Keurmerk Private Lease is hét kwaliteitskeurmerk om betrouwbaar een privé leasecontract af te sluiten. Het keurmerk is in samenwerking met de Consumentenbond ontwikkeld. De onafhankelijke Stichting Keurmerk Private Lease reikt het keurmerk uit. Als aanbieder van privé lease zijn wij uitgebreid getoetst voordat we het keurmerk kregen. We houden ons aan de Algemene voorwaarden met eerlijke spelregels. Zo kunt u met een gerust hart kiezen voor private lease.

  Wij mogen met trots het keurmerk voeren:

  Het keurmerk staat voor veilig, verantwoord en vertrouwd leasen en biedt u de volgende 5 zekerheden:

  1. Eerlijke voorwaarden
   De algemene voorwaarden zijn fair en tot stand gekomen in samenwerking met de Consumentenbond.
  2. Compleet product
   Het is duidelijk wat in de leaseprijs zit. Uw leasecontract is inclusief onderhoud, reparatie, verzekeringen, pechhulp, vervangend vervoer en wegenbelasting.
  3. Bescherming tegen te hoge financiële lasten
   De leasemaatschappij bekijkt en beoordeelt samen met u hoeveel u wilt en kunt betalen. Daardoor heeft u de zekerheid dat u de maandelijkse leasekosten financieel kunt dragen.
  4. 14 dagen bedenktijd
   U moet zorgeloos kunnen genieten van uw leaseauto en een weloverwogen keuze maken. Daarom heeft u op basis van het consumentenrecht 14 dagen bedenktijd.
  5. Zekerheid bij klachten
   Een eventueel geschil wordt snel en eenvoudig opgelost door een onafhankelijke geschillencommissie.

  Het keurmerk is opgezet omdat steeds meer partijen privé lease, of private lease, aanbieden. Privé lease is populair: steeds meer particulieren leasen een auto. Dit past in de trend van bezit naar gebruik. U wilt liever niet zelf een groot bedrag uitgeven maar wel graag in een nieuwe, veilige auto rijden. Maar hoe kiest u een betrouwbare leasemaatschappij? Daar helpt het keurmerk u mee.

  Ook de overheid vindt het belangrijk dat u als consument eerlijk en goed geïnformeerd een keuze kunt maken. Daarom is er een onafhankelijk keurmerk opgezet. In het bestuur zijn verschillende partijen vertegenwoordigd, zowel uit de autobranche als vanuit  consumentenorganisaties.

  Het Keurmerk Private Lease hoort bij Stichting Keurmerk Private Lease. Stichting Keurmerk Private Lease wil de consument beschermen. Dankzij het keurmerk weet u bij welke partij u veilig en verantwoord een auto kunt leasen. Wij maken graag heldere afspraken. Zodat u precies weet waar u aan toe bent. Het keurmerk geeft dit weer. We zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is dat u als consument tevreden bent. Samen zorgen we ervoor dat u veilig, verantwoord én vertrouwd kunt rijden in uw private leaseauto!

  Wilt u meer weten over het Keurmerk Private Lease? Ga naar www.keurmerkprivatelease.nl.

   

 • Hoe verloopt een aanvraag voor Private Lease?

  1. Op verzoek van Janssen Kerres Lease voert EDR de (verplichte) acceptatietoetsing uit. Om het u gemakkelijk te maken krijgt u toegang tot uw persoonlijke pagina bij EDR.
  2. Nadat u alle gegevens heeft aangeleverd, zal EDR telefonisch contact met u opnemen. Als de toetsing is uitgevoerd, informeert EDR u en Janssen Kerres Lease over de uitslag.
  3. Na de terugkoppeling ontvangt u de overeenkomst, die kunt u tekenen en terugsturen.
  4. Als deze in het bezit is van Janssen Kerres Lease en de 14 dagen wettelijke bedenktijd zijn verstreken, bestellen we uw auto.
 • Hoe en wanneer kan ik Janssen Kerres Lease bereiken?

  U kunt tijdens kantooruren van 8.30 tot 17.30 uur telefonisch contact opnemen met Janssen Kerres Lease op telefoonnummer 088- 374 17 18. U krijgt een keuzemenu te horen:

  1. Belt u over een schade? Toets 1
  2. Belt u voor onderhoud? Toets 2
  3. Heeft u een vraag voor de financiële afdeling? Toets 3
  4. Heeft u een vraag over een lease-offerte of leasecontract? Toets 4

  Buiten kantooruren kunt u voor hulpvragen tevens met dit telefoonnummer contact opnemen. U wordt dan geïnformeerd over het feit dat Janssen- Kerres lease op dat moment gesloten is maar hoort tevens dat u, in geval van nood, aan de lijn kunt blijven waarna deze wordt doorverbonden met een medewerker van de hulpdienst van onze lease afdeling. Deze is ondergebracht bij VHD Alarmcentrale.

  Rechtstreeks bellen met de hulpdienst van onze lease afdeling kan ook en wel op nummer 026- 355 33 68.

  U kunt ons ook mailen via lease@janssenkerres.nl

  Tijdens de acceptatie in het leaseportal van EDR zijn de contactgegevens van EDR zichtbaar daar zij namens Janssen Kerres Lease de acceptatie uitvoeren. Als u vragen heeft over de acceptatie kunt u ook contact opnemen met EDR.’

 • Kan het leasecontract tussentijds beëindigd worden?

  Het leasecontract kan voor de afgesproken einddatum (schriftelijk) worden opgezegd. U krijgt dan wel te maken met een opzegvergoeding. De opzegvergoeding bedraagt maximaal 50% van de nog resterende leasetermijnen. Wij bepalen de opzegvergoeding op basis van twee methodes, en brengen de voor u voordeligste methode in rekening.

  Voorbeeld
  Stel u heeft een leasecontract gesloten voor 48 maanden en maximaal 10.000 kilometers per jaar. De leaseprijs is € 300 per maand. Na 40 maanden wilt u graag het leasecontract beëindigen. De auto heeft tot dan toe gemiddeld 10.000 kilometers per jaar gereden (zoals overeengekomen in het leasecontract).

  Methode 1
  Als het contract was doorgelopen had u nog 8 keer de leaseprijs van € 300 betaald, dat is € 2.400. Omdat u de lease voortijdig wilt beëindigen is de maximale opzegvergoeding 50% over de € 2.400, dat is € 1.200.

  Methode 2
  Daarnaast kijken we wat de leaseprijs was geweest als u bij aanvang direct een looptijd van 40 maanden had gekozen. Stel dat de leaseprijs bij 40 maanden € 320 zou zijn. Dan heeft u 40 maanden € 20 per maand (€ 320 min € 300) te weinig betaald, dat is in totaal € 800.

  In dit geval is de tweede methode voor u voordeliger, daarom brengen we een opzegvergoeding van € 800 in rekening.

  De opzegvergoeding (en overige openstaande bedragen) moet bijgeschreven staan op ons bankrekeningnummer op de gewenste einddatum (inleverdatum auto), anders loopt het leasecontract door.

 • Is er sprake van een BKR registratie bij Janssen Kerres Lease?

  Janssen Kerres Lease is vanuit het Keurmerk Private Lease verplicht om Care4Lease een registratie te laten doen bij BKR. Het bedrag dat geregistreerd wordt staat vermeld op de leaseovereenkomst. Daarnaast is Janssen Kerres Lease verplicht Care4Lease betalingsachterstanden bij BKR te laten melden, dit conform de richtlijnen van BKR.

  Rekenvoorbeeld BKR Registratie
  De looptijd van uw leasecontract is 36 maanden
  Uw maandtermijn is € 275,00
  Care4Lease registreert bij BKR  36 x € 275,00 = € 9.900,00

   

 • Wat is mijn eigen bijdrage bij schade?

  Wat is mijn eigen bijdrage bij schade?

  • De volledige eigen bijdrage voor schade bij aanvang van de leaseperiode bij een niet verhaalbare schade is € 500,- (of het schadebedrag als dat lager is).
  • Bij de eerste niet verhaalbare schade berekenen we u slechts 50% van de eigen bijdrage door (€ 250,00),
  • Bij de tweede niet verhaalbare schade berekenen we u 75% (€ 375,00) door.
  • Voor alle volgende niet verhaalbare schades gedurende de looptijd van het contract brengen we de volledige eigen bijdrage (€ 500,00) bij u in rekening.
 • Private Lease voorwaarden

  Private Lease voorwaarden
  Hieronder vindt u de Janssen Kerres Lease voorwaarden voor Private Lease.

  Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease Janssen Kerres Lease Aanvullende voorwaarden Private Lease Janssen Kerres Lease
  Inname protocol Private Lease Janssen Kerres Lease
  Verzekeringsvoorwaarden Private Lease Janssen Kerres Lease
  Privacyverklaring Private Lease Janssen Kerres Lease

 • Klachtenprocedure

  We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het zijn dat u daar niet tevreden over bent. Wij stellen het op prijs als u ons dit laat weten, want het geeft ons de mogelijkheid om onze dienstverlening verder te verbeteren. Uw klacht nemen we heel serieus en handelen we op correcte en adequate wijze af. U kunt uw klacht kenbaar maken bij uw contactpersoon binnen Janssen Kerres. Een andere mogelijkheid is een e-mail sturen naar: info@janssenkerres.nl of een brief sturen naar:

  Janssen Kerres Lease
  t.a.v. Coördinator klachten
  Postbus 5167
  6130 PD Sittard

  Klachtenafhandelingsprocedure
  Janssen Kerres acht het van groot belang dat een doorzichtig traject rond de binnenkomst, de afhandeling en de op verbetervoorstellen gerichte analyse van klachten, leidt tot een verdere optimalisering van haar dienstverlening. Zij heeft hiertoe in hoofdlijnen de navolgende procedure ontwikkeld:

  1. Nadat wij een klacht hebben ontvangen en geregistreerd, wordt een klachtenbehandelaar benoemd. Deze informeert de klager persoonlijk over de inhoudelijk wijze van afhandeling van de klacht. Klachten gericht aan de directie worden door de directie zelf beantwoord.
  2. De klachtenbehandelaar streeft ernaar binnen tien werkdagen na uiting van de klacht tot formulering van een standpunt over te gaan en klager daarover te berichten.
  3. Soms is het voor de klachtbehandelaar niet mogelijk binnen tien werkdagen een standpunt te formuleren. In dat geval voorziet hij de indiener in ieder geval van een tussenbericht met de aankondiging op welk tijdstip hij alsnog inhoudelijk zal reageren.
  4. De klachtenbehandelaar beargumenteert zijn standpunt zo volledig mogelijk, met vermelding van alle onderdelen van de klacht, zoals deze oorspronkelijk zijn verwoord.
  5. Klachten, die kunnen worden herleid tot een tekortkoming in de door Janssen Kerres geleverde diensten en/of producten, kunnen worden vertaald naar een binnen de organisatie voor te stellen procesaanpassing.

  Onafhankelijke klachteninstantie. De geschillencommissie Private Lease
  Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen bedrijven die auto’s leasen (langdurig) aan particulieren.

  Welke klachten behandelt de commissie Private Lease?
  De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

  • De service van de leasemaatschappij
  • De uitleg van het leasecontract
  • De kwaliteit van het leasevoertuig
  • Beëindiging (of tussentijdse ontbinding) van het leasecontract
  • Geschillen over schade aan het voertuig bij inlevering
  • Betalingsgeschillen, bijvoorbeeld over de wijziging van het maandbedrag.