Disclaimer

Onze berichten zijn zorgvuldig opgesteld, maar wij staan niet in en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het opvolgen van eventuele foutieve adviezen of vermelding van onjuiste of niet volledige gegevens. Lees hieronder de algemene voorwaarden, ons privacy- en cookiebeleid.

Algemene voorwaarden
Privacybeleid
Cookiebeleid

De genoemde vanafprijs is een consumentenadviesprijs en is inclusief voordeel en onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de consument. Optionele pakketten en/of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen desgewenst tegen meerprijs geleverd worden. Getoonde modellen verkrijgbaar tegen meerprijs.  Acties geldig, zolang voorraad strekt. Niet geldig voor fleet- en lease-orders en/of i.c.m. andere acties. Niet inwisselbaar tegen contanten. Afbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of specificaties in Nederland en/of fiscale categorie waarin het model valt. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Vraag Janssen Kerres naar de exacte voorwaarden van de actie en de voorwaarden. Voor meer informatie neem contact op met Janssen Kerres voor de voorwaarden. Alle rechten voorbehouden.

Onvermijdbare kosten: netto prijs + btw, bpm, kenteken, leges, recyclingbijdrage, 0 beurt, rijklaar maken, poetsen, 5 liter benzine.

Voorwaarden promotie Nieuwlicht

1. Algemeen

Deze actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de actiecampagne Nieuw Licht (hierna: ‘Actie’), Janssen Kerres Nissan, Kruisakker 14, Nuenen.

2. Looptijd actie

De actie begint op 04-10-2021 en eindigt op 31-12-2021 (hierna: ‘actieperiode’).

3. Deelname

3.1 – Deelname aan de actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen in bezit van een geldig rijbewijs. Personeelsleden en directe familieleden van alle aan Janssen Kerres gelieerde bedrijven zijn uitgesloten van deelname.

3.2 – Aan deelname en opgave aan de actie zijn geen kosten verbonden.

3.3 – De deelnemer dient minimaal 18 jaar te zijn conform artikel 6 van de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Indien deelnemer jonger is dan 18 jaar dient deze hiervoor toestemming van ouders/verzorgers te hebben.

3.4 – Janssen Kerres kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit en/of rijbewijs, eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. ouders) en geldige inschrijving op het door hun opgegeven woon- of verblijfadres. Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van prijzen.

3.5 – Deelname aan de actie is uitsluitend mogelijk door uw volledige gegevens in te vullen op de website www.janssenkerres.nl. Door het achterlaten van uw gegevens maakt u automatisch kans op de hoofdprijs, een half jaar lang gratis elektrische Nissan Leaf rijden, zonder verplichting tot verlenging.

3.6 – Na afloop van de actieperiode worden de vooraf geselecteerde prijzen uitgekeerd. De prijzen worden door een werknemer van Janssen Kerres uitgegeven. De winnaar wordt per e-mail geïnformeerd. De deelnemer ontvangt op het opgegeven e-mailadres de bevestiging. Deze dient naast bevestiging ook als bewijs voor het winnen van de prijs.

3.7 – In overleg met Janssen Kerres is de prijs op te halen zijn bij één van de Janssen Kerres vestigingen. Winnaars dienen de prijs uiterlijk drie maanden na bekendmaking op te halen bij een van de vestigingen van Janssen Kerres. Indien de winnaar de prijs niet binnen drie maanden ophaalt, vervalt het recht op de prijs.

3.8 – De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor andere prijzen of geld.

3.9 – Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

3.10 – In geval van onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten.

3.11 – Janssen Kerres heeft ten alle tijden het recht de actie of de actievoorwaarden aan te passen. Zie voor verdere detail bepaling 8 ‘Overige zaken’.

4. Prijs

In het kader van de actie kan er per e-mailadres en per deelnemer één keer meegespeeld worden.

4.1 – De te winnen prijzen zijn;

        1 half jaar (6 maanden) lang gratis rijden in de elektrische Nissan Leaf

4.2- De prijs houdt in een half jaar lang gratis gebruik van de Nissan Leaf met in begrip van verzekering, onderhoud, belasting, afschrijving en eigen risico bij schade.

4.3 – Brandstofkosten of laadkosten zijn voor rekening van de deelnemer.

4.4 – Gebruik van de auto binnen europa en een maximum kilometrage van 15.000 kilometer per half jaar.

4.5 – Modelversie en kleur van de auto zijn te bepalen door Janssen Kerres.

4.6 – Indien over de prijzen kansspelbelasting is verschuldigd, komt dit voor rekening van Janssen Kerres.

5. Aansprakelijkheid

5.1 – Janssen Kerres is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met deelname aan de actie of de actie zelf.

5.2 – Bovendien is Janssen Kerres  niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade of letsel toegebracht als gevolg van het gebruik of gebreken van de uitgekeerde prijzen.

5.3 – Bij het overhandigen van de prijs, wijst Janssen Kerres de winnaar op de details van de verzekering met betrekking tot het voertuig en/of inzittende. Eventuele extra verzekeringen met betrekking tot aansprakelijkheid en/of schade gewenst door de winnaar zijn voor rekening van de winnaar.

6. Privacy

6.1 – Door deelname aan de actie worden uw persoonsgegevens opgenomen in onze beschermde database voor een duur van 1 week na eindigen van de actie.

6.2 – Indien  u heeft aangegeven dat Janssen Kerres u op de hoogte mag houden van aanbiedingen en acties worden uw gegevens door Janssen Kerres bewaard in de beschermde database voor zo lang u niet aangeeft dat u geen (reclame)post meer van Janssen Kerres wilt ontvangen. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt en u heeft altijd het recht uw persoonsgegevens in te zien of het toezenden van (reclame)post te stoppen.

Janssen Kerres hecht veel waarde aan de privacy van consumenten en het belangrijk vindt dat consumenten in controle zijn over eigen data, is merkbaar in de vastgelegde richtlijnen die van toepassing zijn op het inzetten van de eigen database en/of consubase.

Voor het versturen van deze reclame met betrekking tot deze actie is gebruik gemaakt van de klantendatabase van Janssen Kerres of van de Consubase. In dit laatste geval is eenmalig gebruikgemaakt van Consubase; een database met naam en adresgegevens. Consubase is een samensmelting van diverse (open) databronnen zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en informatie vanuit oude voertuigregistraties. Het resultaat is een adressenboek dat vergelijkbaar is met de oude gedrukte Gouden Gids van vroeger. Omdat u altijd het recht van bezwaar hebt kunt u zelf, wanneer u wilt, aangeven dat u geen reclamepost via Consubase wenst te ontvangen. Dit is mogelijk via consubase.nl/[naamad-verteerder]. Let op: uw adresgegevens worden weliswaar uit Consubase verwijderd, maar u kunt nog steeds reclamepost ontvangen van organisaties die niet gebruikmaken van Consubase.

Wilt u helemaal geen reclamepost ontvangen, dan kunt u zich via Postfilter inschrijven in het Nationale Postregister. Postfilter is het Bel-me-niet Register voor reclame-post en alle adverteerders in Nederland zijn zich verplicht hieraan te houden.

De Reclame Code Commissie (RCC)  houdt toezicht. Registreren voor Postfilter is mogelijk via postfilter.nl.   De meest voorkomende vragen en informatie over Consubase kunt u terugvinden op de website van Consubase: Consubase.nl. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.”

Indien u klant bent van Janssen Kerres of recent contact heeft gezocht met Janssen Kerres ontvangt u de reclame met betrekking tot deze actie. U heeft altijd het recht uw gegevens in onze database in te zien en indien u niet langer reclamepost wilt ontvangen kunt u dit kenbaar maken via info@janssenkerres.nl

7. Vragen

Eventuele vragen, opmerkingen en klachten over deze actie kan de deelnemer per email kenbaar maken: info@janssenkerres.nl

8. Overige zaken

Door deel te nemen aan de actie is de deelnemer akkoord met de actievoorwaarden.

Door deel te nemen aan de actie gaat deelnemer ermee akkoord dat er rond een eventuele prijsuitrijking door Janssen Kerres publicitaire aandacht op social media en/of lokale nieuwsmedia wordt gezocht.

Janssen Kerres is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de actie en/of de actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen, dan wel zonder opgave van reden de actie te beëindigen, zonder dat zij daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.

Janssen Kerres handelt in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten onder voorbehoud.

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, gelieve contact op te nemen met Janssen Kerres Automotive B.V.


Heeft u vragen of opmerkingen over Janssen Kerres, voorwaarden of ons beleid? Neem dan contact op via info@janssenkerres.nl