Actievoorwaarden

Citroën Acties op personenauto’s

Deze actie is van toepassing de genoemde Citroën modellen, voordeel varieert per model en uitvoering. Uitgesloten zijn de Live versies en de Shine (Pack) Business en Business (Plus) versies. De datum van de klantorder dient te liggen tussen 1 juli 2022 en 30 september 2022. Uiterste registratie uiterlijk 31 december, of, indien gebruik wordt gemaakt van de voorraadpremie, 30 september 2022. Alle overige modellen en uitvoeringen zijn uitgesloten van deze actie. Actie is niet geldig voor fleet en (private) lease orders, niet geldig in combinatie met andere acties (tenzij anders vermeld) en niet inwisselbaar tegen contanten. Genoemde vanaf prijzen zijn inclusief btw, inclusief bpm en alle kosten die gemaakt moeten worden om de auto rijklaar te maken. De getoonde afbeelding kan afwijken van het werkelijke product. Actie geldig zolang de voorraad strekt. Alle wijzigingen voorbehouden. Vraag uw verkoper naar de exacte voorwaarden.

Vier jaar garantie Citroën personenauto’s

Voor particuliere- of klein zakelijke kopers van een nieuwe Citroën personenauto tussen 1 juli 2022 en 30 september 2022 is standaard 4 jaar (2 + 2 jaar) garantie (met een maximum kilometrage van 60.000 km) van toepassing. De garantie bestaat uit 2 jaar fabrieksgarantie aangevuld met 2 jaar MyCitroën Freedrive verlengde garantie met een maximum van 60.000 km. De datum van de klantorder dient te liggen tussen 1 juli 2022 en 30 september 2022. Uiterste registratie uiterlijk 31 december 2022. Actie is niet geldig voor fleet en (private) lease orders, niet geldig in combinatie met andere acties (tenzij anders vermeld) en niet inwisselbaar tegen contanten. Alle wijzigingen voorbehouden. Vraag uw verkoper naar de exacte voorwaarden.

Citroën Zomer Cheque

Citroën Zomer Cheque is een cashback actie op onverkochte voorraad personenauto’s. Factuurdatum voorraadauto uiterlijk 20 juli 2022. Registreren en afmelden uiterlijk 30 september 2022. Voor de modellen C3, C3 Aircross, C4, ë-C4 en ë-Berlingo VAN zit een cashback van € 500,- en op de modellen C5 Aircross en C5 X zit een cashback van € 750,-. Vraag uw verkoper naar het exacte voordeel en de voorwaarden.

Bedrijfswagenvoorraadacties

Bedrijfswagenvoorraadacties gelden voor geselecteerde voorraadmodellen. Alle overige modellen en uitvoeringen zijn uitgesloten van deze actie. Het voorraadvoordeel is van toepassing op modellen op voorraad en varieert per model en uitvoering. De genoemde modellen betreffen voorraadauto’s waarvan een aantal een 0 kilometer auto met kentekenregistratie zijn. De genoemde vanafprijs is een consumentenadviesprijs en is inclusief voordeel en onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de consument en is exclusief BPM en BTW. Optionele pakketten en/of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen desgewenst tegen meerprijs geleverd worden.

Private Lease FLEX 

Met deze extra (optionele) service kunt u uw Private Lease auto onder bepaalde voorwaarden kosteloos vervroegd inleveren. Dus zonder het betalen van beëindigingskosten. In de volgende gevallen zijn er met Private Lease FLEX geen beëindigingskosten verschuldigd: overlijden, gedwongen ontslag wat niet de eigen schuld is, 80% of meer arbeidsongeschiktheid, echtscheiding, ontbinding van geregistreerd partnerschap en/of emigratie. Voorwaarde is dat u aantoonbaar verlies van inkomen heeft en dus de maandtermijn van uw Private Lease auto niet meer kunt bekostigen. U moet dit wel met overtuigend bewijsmateriaal kunnen aantonen. En u heeft verder aan alle lopende verplichtingen van uw Private Lease contract voldaan. Private Lease FLEX geldt voor de eerste contractant in het contract. Ook in juni en augustus 2022 ontvangt de klant bij 100% online afsluiten van een private lease contract op een nieuwe Citroën C3, C4, ë-C4, C5 Aircross of C5 Aircross Plug in Hybrid kosteloos de zekerheid van Private lease Flex Comfort, ter waarde van € 20 per maand

Private Lease FLEX Premium

Met deze extra (optionele) service kunt u uw Private Lease auto zonder opgaaf van reden het contract kosteloos opzeggen of omzetten naar een ander Private Lease contract en de klant kan tussentijds diensten (zoals winterbanden, eigen risico, etc.) aanpassen via de Mijn omgeving. Alleen van toepassing op de C3, C3 Aircross, C4 en ë-C4. Aanbieding geldig t/m 30 september 2022. Vraag uw verkoper naar alle voorwaarden en kosten per model.

Citroën Bedrijfswagens Financial Lease

Financial Lease aanbieding geldig bij klein zakelijke aanschaf t/m 30-09-2022 van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Maximaal te financieren bedrag € 40.000,- ex. BTW. Een restant betaling is mogelijk. Zie Citroën.nl voor alle voorwaarden. Citroën Financial Lease is een product van PSA Finance, handelsnaam van PSA Financial Services Nederland B.V. (registratienummer AFM 12007744). Prijswijzigingen voorbehouden. De genoemde vanafprijs is een consumentenadviesprijs en is inclusief voordeel en onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de consument. Optionele pakketten en/of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen desgewenst tegen meerprijs geleverd worden. Getoond model verkrijgbaar tegen meerprijs. Prijs- en specificatie- en fiscale wijzigingen voorbehouden. Fleet- en leaseklanten zijn uitgesloten van deze acties, tenzij anders vermeld. De afbeelding kan afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of specificaties in Nederland en/of fiscale categorie waarin het model valt. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Vraag naar de exacte voorwaarden. Onvermijdbare kosten: netto prijs + btw, bpm, kenteken, leges, recyclingbijdrage, 0 beurt, rijklaar maken, poetsen, 5 liter benzine.

 

Citroën Private Lease
Zie https://privatelease.citroen.nl/ voor alle voorwaarden. Alle prijzen gebaseerd op 60 maanden, 10.000 KM per jaar, tenzij anders aangegeven.

 

 

Algemene voorwaarden Janssen Kerres Automotive B.V. 

Janssen Kerres Automotive B.V.
De genoemde vanafprijs is een consumentenadviesprijs en is inclusief voordeel en onvermijdbare kosten, nodig voor aflevering van de auto aan de consument. Optionele pakketten en/of uitrusting zijn altijd de keuze van de consument en kunnen desgewenst tegen meerprijs geleverd worden. Getoond model verkrijgbaar tegen meerprijs. De afbeelding kan afwijken van de daadwerkelijk geleverde auto en/of specificaties in Nederland en/of fiscale categorie waarin het model valt. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Vraag naar de exacte voorwaarden en actieperiode.

Voor meer informatie neem contact op met Janssen Kerres of kijk op www.citroen.nl voor de verkoopvoorwaarden.

Onvermijdbare kosten: netto prijs + btw, bpm, kenteken, leges, recyclingbijdrage, 0 beurt, rijklaar maken, poetsen, 5 liter benzine.

Voor zowel particuliere als zakelijke klanten geldt dat Janssen Kerres Automotive B.V in haar uitingen het maximum klantvoordeel benoemen dat is opgebouwd uit voordelen op specifieke versies wellicht in combinatie met specifieke optiepakketten. Het gecommuniceerde voordeel is derhalve niet op ieder model/versie van toepassing. Voor alle genoemde klantvoordelen geldt dat deze niet inwisselbaar zijn tegen contanten. De genoemde acties gelden niet in combinatie met overige acties, tenzij anders vermeld.

Een particuliere klant is een klant die een auto koopt niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

De gecommuniceerde bijtellingpercentages kunnen variëren per versie waarbij altijd het meest gunstige niveau wordt aangegeven. Fiscale consequenties in welke vorm dan ook zijn altijd voor rekening van de klant. Indien van toepassing, is de klant zelf verantwoordelijk voor aangifte.

Janssen Kerres Automotive B.V. behoudt zich het recht voor de actie tussentijds aan te passen of te beëindigen indien dat noodzakelijk blijkt. Zo nodig zal een gewijzigde versie van het reglement op de website worden geplaatst. Schrijf- en drukfouten voorbehouden.

In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de acties, of anderszins ontoelaatbaar gedrag behoudt Janssen Kerres Automotive B.V zich het recht voor om de deelnemer van de actie uit te sluiten.

Janssen Kerres Automotive B.V is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor (de gevolgen van) onjuistheden in de door Janssen Kerres en/of door derden weergegeven prijzen.

Janssen Kerres Automotive B.V besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de actie en het beheer van haar website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten op de website van Janssen Kerres Automotive B.V of andere door Janssen Kerres Automotive B.V gemaakte (promotie-) materialen van welke aard dan ook, kunnen niet aan Janssen Kerres Automotive B.V worden tegengeworpen noch enige verplichting voor Janssen Kerres Automotive B.V doen ontstaan.

Janssen Kerres Automotive B.V is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de acties. Janssen Kerres Automotive B.V is verder ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de website of links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.

Voor vragen en/of opmerkingen over de actie of actievoorwaarden kunt u contact opnemen met Janssen Kerres Automotive B.V.

De door de deelnemer in verband met de actie aan Janssen Kerres Automotive B.V verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. Op dit gegevensbestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De deelnemer geeft Janssen Kerres Automotive B.V toestemming om al zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken voor de organisatie en uitvoering van de actie. Tevens geeft de deelnemer toestemming aan één van de vertegenwoordigde automerken, de aan haar gelieerde bedrijven en haar dealernetwerk om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken en de deelnemer de informatie toe te zenden over hun producten en/of diensten. De deelnemer garandeert dat alle door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

Op de acties, deze algemene actievoorwaarden en alle met de acties verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met de acties of de actievoorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Inruilwaarde via online taxatietool Janssen Kerres
Voor een (uitsluitend indicatieve) waardebepaling van uw huidige auto, kan de particuliere klant gebruik maken van de automatisch gegenereerde taxatie gebaseerd op de Autotelex Koerslijst waarde. De op basis van de Autotelex Koerslijst gegenereerde taxatie is inclusief extra inruilwaarde, tenzij anders vermeld, en indicatief. Hierbij wordt rekening gehouden met de gemiddelde levertijd van een nieuwe auto en derhalve het moment van inname van de inruilauto. Het getoonde bij te betalen bedrag of vanafprijs is inclusief onvermijdbare kosten. De daadwerkelijke taxatie gebeurt te allen tijde door uw dealer Janssen Kerres en de taxatie kan afwijken van de taxatie op www.janssenkerres.nl door (bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend) extra accessoires op de auto, uitvoering, optiecorrecties, staat van de auto, en in specifieke gevallen, doordat de aangeboden auto op dat moment zeer moeilijk door te verkopen is in de markt. De daadwerkelijke kilometerstand kan de uiteindelijke taxatie door uw dealer Janssen Kerres ook beïnvloeden. De auto dient in goede staat, roest- en schadevrij te zijn; optisch als technisch in goede staat. Taxatie op basis van een profieldiepte van de banden van +/- 50%. De auto moet een APK-keuring kunnen doorstaan.

Aan het indicatieve inruilvoorstel via www.janssenkerres.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de uiteindelijke en exacte taxatie kunt u contact opnemen met uw dealer Janssen Kerres. Uitsluitend de taxatie door Janssen Kerrres Automotive B.V. is bepalend voor de inruilwaarde. De taxatie van uw dealer Janssen Kerres is geldig tot maximaal 2 weken na taxatiedatum (binnen de actieperiode).

Janssen Kerrres Automotive B.V. kan een inruil zonder opgave van redenen weigeren. Hoewel Janssen Kerres Automotive B.V. ernaar streeft elke aangeboden inruilauto binnen een genoemde actie te laten vallen zijn er gevallen denkbaar, waarin Janssen Kerres Automotive B.V. de betreffende inruil niet kan accepteren.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, gelieve contact op te nemen met Janssen Kerres Automotive B.V.

Klachten of opmerkingen?
Neem contact op via één van onze vestigingen of stuur een e-mail naar info@janssenkerres.nl.